Tra mã số thuế cá nhân - Tổng Cục Thuế

Để tra cứu mã số thuế chính xác:

  1. Nhập thông tin
  2. Nhập mã xác nhận rồi bấm tìm kiếm sẽ ra thông tin. Lưu ý: mã xác nhận phân biệt chữ viết HOA và chữ viết thường

Tra mã số thuế cá nhân mới nhất 2022 - 2023 cho người lao động có thu nhập chịu thuế

Nhằm đơn giản thủ tục và quy trình về thuế, Tổng Cục Thuế đã hiện đại hoá các quy trình tra cứu mã số thuế cá nhân để tất cả công dân đều tra cứu dễ dàng và nhanh chóng nhất. Chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp thoã đáng về thông tin thuế một cách đầy đủ nhất để phục vụ nhu cầu tra cứu của cơ quan, cá nhân, tổ chức và công ty trên khắp cả nước.

Trường hợp bạn không thể thấy phần nhập thông tin tra mã số thuế thì bạn vào thẳng link này của cơ quan thuế http://canhan.gdt.gov.vn/ và chọn Tra cứu thông tin NNT (NNT = người nộp thuế)

Hoặc truy cập link này http://tracuunnt.gdt.gov.vn của nhà nước - nhớ chọn sang tab mục Thông tin về người nộp thuế TNCN