Tính lương GROSS từ lương NET


Thông tin cần biết

Lương NET là lương bỏ túi - lương người lao động thực nhận hàng tháng.
Người lao động đóng bảo hiểm theo tỉ lệ sau:
- Bảo hiểm xã hội: 8% (công ty đóng 18%)
- Bảo hiểm y tế: 1.5% (công ty đóng 3%)
- Bảo hiểm thất nghiệp: 1% (công ty đóng 1%)
Giảm trừ gia cảnh đối với việc đóng thuế thu nhập cá nhân: Bản thân 9 triệu, mỗi người phụ thuộc 3.6 triệu. Như vậy nếu FA lương dưới 9 triệu thì không phải đóng thuế TNCN. Thanh niên/ nghiêm túc có một baby, vợ nhiều hay ít thì cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu lương dưới 12.6 triệu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020
Tiền phụ cấp ăn được miễn thuế tối đa là 680,000 730,000 mỗi tháng
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội:
Lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. Như ở Hà Nội tương ứng vùng 1 thì là 3,750,000 (qua học nghề +7%, công việc nguy hiểm - nặng nhọc - độc hại +5%)
Không quá 20 lần mức lương cơ sở (của cả nước): 20 x 1,210,000 = 24,200,000