Việc làm thêm kế toán thuế

Công ty nhỏ nên không cần nhân sự full-time cho vị trí kế toán thuế. Thành ra tìm thuê người làm thêm, tính ra mỗi tháng hết có chưa đến 2 triệu. Yêu cầu của công việc kế toán thuế:

Kế toán Thuế là một vị trí vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với bất kể một doanh nghiệp nào đã được cấp phép đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính của người kế toán thuế là xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước.

Để làm được tốt công việc của người kế toán thuế thì bạn phải là người am hiểu luật thuế, biết cách vận dụng những quy định đó vào doanh nghiệp của mình để xử lý các tình huống phát sinh sao cho hiệu quả nhất.

1. Hàng ngày: Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán

2. Hàng tháng: Kê khai làm những loại báo cáo thuế theo tháng.

3. Hàng quý: Làm báo cáo thuế quý.

4. Hàng năm: Đầu năm nộp thuế môn bài. Cuối năm quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, lập báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản