Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021

Kính gửi: toàn thể CBNV

Công ty đang tiến hành làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 cho CBNV.

Các cá nhân làm việc tại công ty đến hết 31/12/2021 và ký hợp đồng trên 3 tháng mà có thu nhập năm 2021 chỉ phát sinh duy nhất tại công ty (không có thu nhập tại nơi nào khác) thì có thể chọn hình thức quyết toán thuế là:

- Tự ra chi cục thuế nơi cư trú để quyết toán thuế

- Ủy quyền cho công ty để công ty quyết toán thuế hộ

Các cá nhân không thuộc đối tượng trên, có thu nhập 2020 phát sinh tại nơi khác ngoài công ty, sẽ tự làm thủ tục quyết toán với cơ quan thuế địa phương nơi cư trú

Bạn nào thuộc đối tượng có thể ủy quyền và muốn Công ty quyết toán thuế hộ thì cung cấp đầy đủ thông tin (mã nhân sự, chứng minh thư, mã số thuế cá nhân...) cho Admin các bộ phận. Các bạn Admin lập danh sách như mẫu trong file đính kèm và yêu cầu các bạn muốn ủy quyền ký xác nhận. Bản cứng nộp về phòng kế toán công ty trước ngày 31/12/2021,  bản mềm gửi mail cho kế toán phụ trách các công ty.

Các bạn nào có thu nhập từ lương cộng tác viên (CTV), nhuận bút,.... tại công ty trước khi làm nhân viên chính thức trong năm 2021 đề nghị email cho kế toán phụ trách công ty (ghi rõ CTV của bộ phận nào và thời gian cộng tác) để tập hợp đầy đủ thu nhập phát sinh trong năm. Trường hợp nào không thông báo và thu nhập khi quyết toán thiếu thì cá nhân đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.  

Mã số thuế cá nhân mọi người tự tra cứu theo 1 trong 3 đường link:

https://mstcn.org/

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

https://canhan.gdt.gov.vn/ICanhan/

Chỉ những người có MST cá nhân thì mới được uỷ quyền cho Công ty quyết toán thuế. Mọi người tuyệt đối không được làm hộ, ký ủy quyền hộ.