Tra mã số thuế doanh nghiệp - Tổng cục thuế

Để tra cứu mã số thuế chính xác:

  1. Nhập thông tin
  2. Nhập mã xác nhận (nếu có) rồi bấm tìm kiếm sẽ ra thông tin. Lưu ý: mã xác nhận phân biệt chữ viết HOA và chữ viết thường

Nhằm đơn giản thủ tục và quy trình về thuế doanh nghiệp, Tổng Cục Thuế đã hiện đại hoá các quy trình tra cứu mã số thuế công ty để tất cả chủ cơ sở kinh doanh đều tra cứu dễ dàng và nhanh chóng nhất. Chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp thỏa đáng về thông tin thuế một cách đầy đủ nhất để phục vụ nhu cầu tra cứu của cơ quan, tổ chức và công ty trên khắp các tỉnh thành cả nước.