Tra mã số thuế cá nhân từ số thẻ căn cước

Số thẻ căn cước được nhiều người dùng thay cho số chứng minh thư nhân dân. Vậy mã số thuế cá nhân có thể tra theo số thẻ căn cước công dân trên mạng được hay không? Câu trả lời là có.

Số chứng minh thư nhân dân có 9 chữ số còn số thẻ căn cước công dân có 12 chữ số. Nhiều người vẫn đang dùng chứng minh thư, tuy nhiên trong tương lai sẽ chuyển đổi dần hết sang thẻ căn cước. Và các thông tin khi lập tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng... cũng sẽ ghi số thẻ căn cước thay vì số chứng mình thư. Mã số thuế cá nhân đang được gắn với chứng minh thư thì khi có thẻ căn cước cũng sẽ được cập nhật theo. Vì thế bạn hoàn toàn có thể tra mã số thuế thu nhập cá nhân của mình từ số thẻ căn cước công dân. Cụ thể bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

- Truy cập website https://mstcn.org

- Nhập mã số thẻ căn cước và ấn nút

Kết quả họ và tên cùng mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ được hiển thị ra để bạn đối chiếu và kiểm tra. Trường hợp không thấy thông tin thì có nghĩa là bạn chưa được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân.