Tra địa chỉ từ số tài khoản ngân hàng

Bị lừa đảo trên mạng, lỡ nghe theo chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng. Giờ muốn tìm kẻ đó ở đâu được không? Câu trả lời là có nhưng bạn phải quen với người làm bên ngân hàng và người này có quyền truy cập thông tin khách hàng. Ngoài ra bạn có thể nhờ đến cộng đồng mạng hoặc một số trang web tổng hợp dữ liệu tài khoản ngân hàng online (độ chính xác cao nhưng số lượng không nhiều)

Cụ thể bạn có thể vào trang này để tìm địa chỉ của một người theo số tài khoản ngân hàng

https://mstcn.org/tra-dia-chi-tu-so-tai-khoan-ngan-hang.html

Chúc may mắn