Bị mất mã số thuế cá nhân!

Tôi muốn hỏi là tôi đã đi làm và được công ty cũ đăng ký mã số thuế nhưng tôi lên mạng thử tra cứu rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Tôi đã đổi chỗ làm và giờ tôi cần khai mã số thuế để làm giấy giảm trừ gia cảnh nhưng không biết làm thế nào.

I. Cơ sở pháp lý: 
Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế

II. Luật sư tư vấn:
Theo quy định của Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, cụ thể:
"...b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước..."
Do đó, nếu bạn không thể tra được mã số thuế của mình bạn nên yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra giúp.