Thưởng Tết bị trừ bao nhiêu tiền thuế

Được thưởng mấy chục triệu mà bị trừ mất mấy triệu liền. Thuế ơi là thuế, xót tiền quá, hu hu. Thì công thức có rồi cứ thế mà áp dụng thôi, thưởng càng nhiều thuế phải nộp càng nhiều. Trừ khi thưởng dạng kín :)) Năm 2018 theo con số công bố thì thưởng cao nhất là 1.5 tỷ, thấp nhất là 20k. Trung bình mức thưởng là 5.52 triệu/người.

công thức tính thuế TNCN

Như vậy ví dụ được thưởng Tết 20 triệu thì thuế ít ra cũng đã là: 20% * 20 - 1.65 = 2.35 triệu
Hàng tháng thu nhập tính thuế đang là > 10 triệu rồi mà Tết được thưởng 22 triệu thì thuế ít ra cũng đã là: 25% * 32 - 3.25 = 4.75 triệu =))