Tài khoản facebook là gì?

Facebook (fb.com - facebook.com) là mạng xã hội do Mark Zuckerberg sáng lập ra từ năm 2004. Ngay sau khi Yahoo 360 lụi tàn, Facebook đã ngập tràn và thu hút toàn bộ giới trẻ Việt Nam tham gia. Sau đó mở rộng, xâm chiếm và phổ biến dần từ già đến trẻ, từ thành phố đến nông thôn, cứ có dùng mạng là có tài khoản facebook.

Facebook có cả tác dụng tích cực lẫn tiêu cực đến cuộc sống nói chung, đến từng cá nhân nói riêng. Từ khi facebook phổ biến cũng xuất hiện một căn bệnh thời đại số mới là căn bệnh nghiện facebook. Một số người dùng đốt rất nhiều thời gian vào việc sử dụng Facebook, sao nhãng công việc, bỏ bê các hoạt động cơ lý.