Mức lương cơ sở 2020 mới nhất

Mức lương cơ sở được sử dụng khá nhiều trong các công thức chi trả cho người dân theo chế độ, chính sách. Vậy hiện tại mức lương cơ sở mới nhất năm 2020 là bao nhiêu?

Câu trả lời cho bạn đọc đang quan tâm tới vấn đề này là: Tiền lương cơ sở năm 2020 là 1,600,000 từ ngày 01/07/2020 (trước 01/07/2020 thì tiền lương cơ sở là 1,490,000)

Ví dụ: Chị Hoàng Như Trang đi làm công ty tư nhân, tham gia đóng bảo hiểm đủ 6 tháng (tính đến lúc đẻ), mức lương đóng bảo hiểm là 5,000,000 (gọi là lương cơ bản), sẽ sinh em bé vào tháng 05/2020 thì tiền chị Trang nhận được từ bảo hiểm thai sản sẽ là 5,000,000 x 6 + 1,490,000 x 2 = 32,980,000

Công thức tính tiền hưởng bảo hiểm thai sản là 6 tháng lương cơ bản (lương đóng bảo hiểm) + 2 tháng lương cơ sở. Trường hợp vợ đẻ nhưng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc có đóng nhưng không đủ tháng, chồng có tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì chồng được hưởng 2 tháng lương cơ sở, tức là 2,980,000