Mẫu viết tay đăng ký người phụ thuộc là mẹ ruột

Viết tay (đánh in văn bản) nội dung đăng ký người phụ thuộc, xin xác nhận của xã nơi mẹ ruột có hộ khẩu như sau:

... nội dung đang được cập nhật ...