Mẫu giảm trừ gia cảnh

Đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh:
(Lưu ý: Khi cá nhân thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì cá nhân nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như đăng ký lần đầu)

Hồ sơ đăng ký gồm:
-    Bản Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 20- ĐK -TCT: 01 bản
-     Bản sao chứng minh thư nhân dân của người nộp thuế: 01 bản
-    Các giấy tờ đi kèm theo hướng dẫn bên dưới: 01 bản (Các giấy tờ này phải là bản sao có công chứng hoặc xác nhận của của UBND cấp phường/xã nơi cư trú)

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
-    Đối với con dưới 18 tuổi: 
+ Bản sao Giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao chứng minh thư (nếu có): 01 bản

-    Đối với con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:
+ Bản sao Giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao chứng minh thư (nếu có): 01 bản
+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật: 01 bản

-    Đối với con đang theo học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả học ở nước ngoài):
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân: 01 bản
+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Sổ hộ khẩu: 01 bản
+ Bản sao Thẻ Sinh viên, hoặc bản khai có xác nhận của Trường: 01 bản

­    Đối với vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động: 
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân: 01 bản
+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận Kết hôn: 01 bản
+ Giấy cam kết (tự viết tay) hoặc theo mẫu của UBND cấp phường/xã nơi cư trú nêu rõ mối quan hệ, trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc, mức thu nhập bình quân của người phụ thuộc không vượt quá 1.000.000 đ/tháng. Bản tự khai này có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cư trú: 01bản

­    Đối với cha/mẹ ruột, cha/mẹ vợ/chồng đã hết tuổi lao động, anh/ chị/ em ruột:
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân: 01 bản
+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan để xác định mối quan hệ: 01 bản
+ Giấy cam kết (tự viết tay) hoặc theo mẫu của UBND cấp phường/xã nơi cư trú nêu rõ mối quan hệ, trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc, mức thu nhập bình quân của người phụ thuộc không vượt quá 1.000.000 đ/tháng. Bản tự khai này có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cư trú: 01 bản

­    Đối với ông/bà nội/ngoại, cô dì chú bác cậu cháu ruột ngoài độ tuổi lao động:
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân: 01 bản
+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ: 01 bản
+ Giấy cam kết (tự viết tay) hoặc theo mẫu của UBND cấp phường/xã nơi cư trú nêu rõ mối quan hệ, trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc, mức thu nhập bình quân của người phụ thuộc không vượt quá 1.000.000 đ/tháng. Bản tự khai này có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cư trú: 01 bản

    Lưu ý:
­    Ngoài độ tuổi lao động được xác định là: Trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam 
­    Các giấy tờ để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế  trong hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã/phường.
­    Trừ trường hợp con ruột, các trường hợp phụ thuộc khác nếu còn trong độ tuổi lao động thì ngoài các hồ sơ nêu trên phải bổ sung bản sao xác nhận của Cơ quan Y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp phường/xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.