Mẫu đăng ký MST 05-ĐK-TCT.doc

Phòng HCNS Công ty đang tiến hành rà soát việc đăng ký Mã số thuế cá nhân cho CBNV, chi tiết như sau:

Cán bộ nhân viên kiểm tra MST của mình theo một trong các đường link:

Link 1: https://mstcn.org/

Link 2: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

Link 3: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Nếu chưa có mã số thuế thì kê khai và làm Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT: 01 bản

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài): 01 bản 

Lưu ý:

- Những CBNV đã có mã số thuế cá nhân hoặc tự đăng ký mã số thuế cá nhân với cơ quan thuế không cần làm thủ tục này

- Những trường hợp thay đổi số Chứng minh thư/ Thẻ căn cước công dân so với thông tin đã đăng ký MST ban đầu, CBNV tự ra Cơ quan thuế nơi cấp MST để được hướng dẫn thủ tục cập nhật thông tin.