Lương hưu tối đa là bao nhiêu tiền?

Trước cứ tưởng không có giới hạn, tìm hiểu mới biết thời trai trẻ thu nhập tháng 50 - 100 hay 500 triệu thì về già, lương hưu tối đa nhận được cũng không thể vượt quá 18,150,000 đồng. Lý do là vì sao?

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 20 tháng lương cơ sở (nhiều người gọi là lương cơ bản, lương tối thiểu của cả nước).

Hiện nay (01/2017) lương cơ sở là 1,210,000. Như vậy mức lương đóng bảo hiểm tối đa không vượt quá 20 * 1,210,000 = 24,200,000 (hai mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Theo luật bảo hiểm xã hội, nếu đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo mức lương tối đa đó thì kịch kim (đủ năm, đủ tuổi...) bạn sẽ nhận được số tiền là 75%, tương ứng với số tiền là 24,200,000 * 75% = 18,150,000. Còn đủ điều kiện thì tối thiểu bạn sẽ được về hưu với lương hưu hàng tháng là 45%. Như vậy ví dụ bạn được công ty đóng bảo hiểm theo mức lương 5 triệu đồng suốt từ đầu đến đít, thì khi về hưu, xong xuôi sổ sách, thủ tục bạn sẽ nhận tối thiểu lương hưu mỗi tháng là 45% * 5,000,000 = 2,250,000

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được làm thủ tục về vườn, nhận lương hưu? 20 năm, nhưng tuổi phải đảm bảo nam trên 60, nữ trên 55.

Ông A sinh 1/3/1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/4/2016

Ví dụ bạn là nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 20 năm rồi, mà tuổi chưa đủ 60 thì có được giải quyết về hưu sớm không? Chúng tôi sẽ có 1 bài viết trả lời riêng cho câu hỏi này!