Hướng dẫn kê khai giảm trừ gia cảnh

Thực hiện theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thông tư số 95/2016/TT – BTC ngày 28/06/2016. Phòng HCNS Công ty thông báo về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và giới thiệu một số điểm đáng chú ý như sau:
- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được đăng ký khấu trừ vào một đối tượng nộp thuế. Vì vậy trường hợp trong gia đình, người phụ thuộc đã được đăng ký khấu trừ ở người thân khác thì không đăng ký ở Công ty nữa.
- CBNV có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả sẽ được Công ty khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nếu có thu nhập khác (ngoài thu nhập tại Công ty thì CBNV sẽ tự quyết toán với cơ quan Thuế).
Để thực hiện tốt Luật thuế này và đảm bảo quyền lợi của mình, CBNV cần bổ sung các hồ sơ sau đây cho Phòng Nhân sự Công ty:

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:
- Đối với con dưới 18 tuổi ( tính đủ theo ngày tháng năm sinh )
+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20 – ĐK – TCT ( kèm theo) : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người nộp thuế: 01 bản
+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người phụ thuộc (bản có dấu đỏ): 01 bản
+ Bản photo sổ hộ khẩu : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người phụ thuộc (nếu có): 01 bản
+ In kết quả tra cứu mã số thuế cá nhân của người nộp thuế trên trang “tncnonline.com.vn”
- Đối với con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:
+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20 – ĐK – TCT ( kèm theo) : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người nộp thuế : 01 bản
+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người phụ thuộc (bản có dấu đỏ) : 01 bản
+ Bản photo sổ hộ khẩu ( nếu có) : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người phụ thuộc (nếu có): 01 bản
+ Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc bản sao công chứng giấy xác nhận khuyết tật, không có khả năng lao động: 01 bản
+ In kết quả tra cứu mã số thuế cá nhân của người phụ thuộc (nếu có) và người nộp thuế trên trang “ tncnonline.com.vn”

Người nộp thuế bắt buộc phải có mã số thuế mới có thể kê khai đăng ký
Người phụ thuộc khi tra cứu MST nếu kết quả trả về không có cũng in kết quả đó kẹp cùng bộ hồ sơ

- Đối với con đang theo học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả học ở nước ngoài):
+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20 – ĐK – TCT ( kèm theo) : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người nộp thuế : 01 bản
+ Bản photo Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người phụ thuộc: 01 bản
+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người phụ thuộc ( bản có dấu đỏ) : 01 bản
+ Bản photo sổ hộ khẩu ( nếu có) : 01 bản
+ Bản photo Thẻ Sinh viên : 01 bản
+ Giấy xác nhận đang theo học tại Trường/ cơ sở đào tạo (có đóng dấu treo của Trường) : 01 bản
+ In kết quả tra cứu mã số thuế cá nhân của người phụ thuộc ( nếu có) và người nộp thuế trên trang “ tncnonline.com.vn”

Người nộp thuế bắt buộc phải có mã số thuế mới có thể kê khai đăng

Người phụ thuộc khi tra cứu MST nếu kết quả trả về không có cũng in kết quả đó kẹp cùng bộ hồ sơ.
­ Đối với vợ hoặc chồng ngoài tuổi lao động ( tính đủ theo ngày tháng năm sinh)
+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20 – ĐK – TCT ( kèm theo): 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người nộp thuế : 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người phụ thuộc: 01 bản
+ Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hoặc bản photo Giấy chứng nhận Kết hôn: 01 bản
+ Giấy cam kết tự viết tay/ đánh máy nêu rõ mối quan hệ, trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc, mức thu nhập bình quân từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 1.000.000 đ/tháng. Bản tự khai này có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cư trú: 01 bản
+ In kết quả tra cứu mã số thuế cá nhân của người phụ thuộc (nếu có) và người nộp thuế trên trang “tncnonline.com.vn”

Người nộp thuế bắt buộc phải có mã số thuế mới có thể kê khai đăng ký
Người phụ thuộc khi tra cứu MST nếu kết quả trả về không có cũng in kết quả đó kẹp cùng bộ hồ sơ.

- Đối với cha/mẹ ruột, cha/mẹ vợ/chồng ngoài tuổi lao động ( tính đủ theo ngày tháng năm sinh) :

+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20 – ĐK – TCT ( kèm theo): 01 bản
+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước của người nộp thuế : 01 bản
+ Bản photo Chứng minh thư nhân dân /thẻ căn cước của người phụ thuộc: 01 bản
+ Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan để xác định mối quan hệ: 01 bản
+ Giấy cam kết tự viết tay / đánh máy nêu rõ mối quan hệ, trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc, mức thu nhập bình quân từ tất cả các nguồn thu nhập
của người phụ thuộc không vượt quá 1.000.000 đ/tháng. Bản tự khai này có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cư trú: 01 bản
+ In kết quả tra cứu mã số thuế cá nhân của người phụ thuộc (nếu có) và người nộp thuế trên trang “tncnonline.com.vn”

Người nộp thuế bắt buộc phải có mã số thuế mới có thể kê khai đăng ký
Người phụ thuộc ( cha/mẹ ruột, cha/ mẹ vợ/chồng) khi tra cứu MSTnếu kết quả trả về không có cũng in kết quả đó kẹp cùng bộ hồ sơ.

Lưu ý:
­ Ngoài độ tuổi lao động được xác định là: Từ 55 tuổi trở lên đối với nữ, từ 60 tuổi trở lên đối với nam ( Theo quy định của pháp luật đến thời điểm hiện tại và tính đủ theo ngày tháng năm sinh)
­ Các giấy tờ để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế trong hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên, nếu là bản sao thì phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã/phường.
­ Trừ trường hợp con ruột, các trường hợp phụ thuộc khác nếu còn trong độ tuổi lao động thì ngoài các hồ sơ nêu trên phải bổ sung bản sao xác nhận của Cơ quan Y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của UBND cấp phường/xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động
­ Khi CBNV thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì CBNV nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như đăng ký lần đầu và bắt buộc phải cung cấp MÃ SỐ NGƯỜI PHỤ THUỘC cho Công ty.