Download file excel tính lương Gross, lương Net, thuế và bảo hiểm

Trên mạng có nhiều trang web có công cụ cho người dùng tính lương, chuyển đổi qua lại giữa lương GROSS và lương NET. Trong đó khá phổ biến có tinhluong.vansu.vn Tuy nhiên trang web này lại không cung cấp công thức, cách tính cho người sử dụng biết. MSTCN.ORG sau khi tìm kiếm trên google đã tìm được file excel có công thức tính, chuyển đổi lương GROSS và lương NET cũng như công thức tính phí đóng bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động/người sử dụng lao động. Đúng ra trong file excel gốc này, công thức cũng bị giấu, nhưng MSTCN.ORG đã mở khóa, chia sẻ nên các bạn có thể nhìn rõ công thức chuyển đổi lương GROSS sang lương NET, chuyển đổi lương NET sang lương GROSS để copy, sử dụng riêng khi có nhu cầu.

Các bạn tải file EXCEL chuyển đổi lương GROSS - lương NET tại đây. Tinh thần của MSTCN.ORG là chia sẻ công cụ/kiến thức tới cộng đồng FULL chức năng, miễn phí hoàn toàn, chứ không giấu nghề, giấu công thức như mèo giấu cứt! Hi vọng được sự ủng hộ của các bạn!

Download file excel tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội