Cập nhật mã số thuế cá nhân khi thay chứng minh thư

Nhiều người thay CMT chuyển sang thẻ căn cước và không biết phải cập nhật thông tin này cho mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào. Hãy để ad hướng dẫn các bạn về thủ tục này nhé!

Về nguyên tắc mỗi người chỉ được cấp duy nhất 1 và chỉ 1 mã số thuế cá nhân để nộp thuế thu nhập. Nên khi bạn thay đổi số CMT sang dùng thẻ căn cước thì bạn phải khai báo cập nhật thông tin này cho chi cục thuế mà bạn đang được quản lý.

Nguyên văn hướng dẫn từ bộ phận Hành chính nhân sự của các công ty "Những trường hợp thay đổi số Chứng minh thư/ Thẻ căn cước công dân so với thông tin đã đăng ký MST ban đầu, CBNV tự ra Cơ quan thuế nơi cấp MST để được hướng dẫn thủ tục cập nhật thông tin."