Các từ viết tắt liên quan tới công văn thuế thu nhập cá nhân

Khi tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan tới thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ gặp một số từ viết tắt ví dụ như TNCN. Vậy có thông tin nào liệt kê sẵn các từ viết tắt thường gặp đó không?

Câu trả lời là có nhé. Admin của trang tra mã số thuế tncn đã tổng hợp giúp các bạn có nhu cầu có thông tin để tiện tra cứu và tham khảo khi cần thiết:

TCT - Tổng cục thuế

CQT - Cơ quan thuế

ĐKT - Đăng ký thuế

QTT - Quyết toán thuế

MST - Mã số thuế

NNT - Người nộp thuế

NPT - Người phụ thuộc

TNCN - Thu nhập cá nhân

TCTTN - Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

BTC - Bộ tài chính

QLNS - Quản lý nhân sự